Seaweed / Wieren

(text in English below)

Het leven op aarde kort samengevat: wij ademen in wat wieren uitademen. Zo eenvoudig is het. Wieren zijn de grootste zuurstofproducenten ter wereld.
Maar ze zorg(d)en voor nog veel meer. Wanneer Matisse aan bed gekluisterd is door een medische ingreep, begint hij ‘wiervormen’ te knippen en slaat zo een volstrekt nieuwe artistieke weg in. Waarom zijn filmpioniers in het begin van de twintigste eeuw zo gefascineerd door de beweging van zeewier? Waarom stinkt wier zo, maar wordt het desondanks in tal van schoonheidsproducten toegepast? Wat heeft de komst van Napoleon te maken met het verdwijnen van de kelpindustrie?

Wieren gaat over de pracht van de Japanse wieren van inkt in het archief van het Rijksmuseum en de vroege oceaanblauwe wierfoto’s van fotografe Anna Atkins, over hoe zeewiervervalsing iemand het copyright liet uitvinden en de grote belofte van zeewier als groente en toekomstige brandstof.
In een vermakelijke, poëtische en verbazingwekkende cultuurgeschiedenis over de sensueelste familie van waterplanten, wijst Miek Zwamborn de lezer op alle onvermoede aspecten van deze zwierig-dansante zeebewoners. Het is een zilte veldgids vol groen-, rood-, bruin- en blauwwier vereeuwigd in schilderkunst, bezongen in literatuur, opduikend in mode en stofontwerpen, toebereid tot smakelijke en voedzame gerechten, heilzame recepten uit verschillende werelddelen en met vijftig kleurenillustraties, sommige van de hand van de auteur.

Wieren is genomineerd voor de Jan Wolkers prijs 2018.

zie hier voor enkele recensies.

 

Life on earth in a nutshell: we breathe in what seaweed breathes out. Seaweed are the biggest producers of oxygen in the world.

But they are the cause of much more. When Henri Matisse was confined to his sickbed, he started cutting ‘curlicues of seaweed’, breaking new ground for a completely new artistic road. Why are film pioneers of the early twentieth century so fascinated by the movement of seaweed? Why does it smell so much, but is it, in spite of that, used for numerous beauty products? What does the arrival of Napoleon have to do with the disappearance of the kelp industry?

Wieren depicts the splendour of the Japanese ink seaweed in the Amsterdam Rijksmuseum archives and the azure seaweed photographs of photographer Anna Atkins, it shows how seaweed forgery let to the invention of copyright laws, and tells about the great promise of seaweed as a vegetable and as a fuel.

In an entertaining, poetic and astonishing cultural history of the most sensual family of water plants, Miek Zwamborn points out all of the hidden aspects of these elegant inhabitants of the sea. Seaweed is a useful handbook filled with green, red, brown en blue weeds, immortalized in painting, praised in literature, emerged in fashion and fabric designs, prepared in tasty and nutritious dishes, supplemented with wholesome seaweed recipes from various continents, and fifty illustrations in full colour, some of which are made by the author.